News

Circuit Design PR materials

 

Logo image
Circuit Design Inc Logo image  .eps  .ai  .png

 

Dec. 7, 2021

    [KST2.4S] 350 dpi top view product image   .jpg   .psd
    [KSR2.4] 350 dpi top view product image    .jpg   .psd

 

Jun. 30, 2020

    [LMD-401] 350 dpi top view product image   .jpg   .psd
    [LMD-401] 350 dpi perspective product image    .jpg   .psd

 

Mar. 11, 2020

    [CDP-TX-07MP] 350 dpi top view product image with Euro coin  .jpg   .psd
    [CDP-TXRX-07MP] 350 dpi perspective product image with Euro coin    .jpg   .psd
    [CDP-TXRX-07MP] 350 dpi perspective product image    .jpg   .psd

 

May 21, 2018

    [STD-302Z] 350 dpi top view product image  .jpg   .psd
    [STD-302Z] 350 dpi perspective product image    .jpg   .psd

 

Apr. 11, 2016

    [NK-2.4Y] 300 dpi top view product image  .jpg   .psd
    [NK-2.4Y] 300 dpi perspective product image    .jpg   .psd

 

Sept. 1, 2015

    [STD-302S 434 MHz] 300 dpi top view product image  .jpg   .psd
    [STD-302S 434 MHz] 300 dpi perspective product image    .jpg   .psd

 

June 17, 2015

    [STD-601] 300 dpi top view product image  .jpg   .psd
    [STD-601] 300 dpi perspective product image    .jpg   .psd